skip to Main Content

John Nieto (1936–2018)

acrylic on canvas
20 1/8 x 23 7/8 x 3/8 in.

John Nieto (1936-2018), Walking Buffalo

Back To Top